امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین در تاریخ 1388/10/13 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
افزایش سقف صندوق- مجمع مورخ 99/12/17
افزایش واحدهای سرمایه گذاری مجمع مورخ 1399/06/19
تغییر ترکیب دارایی ها مجمع مورخ 1399/06/19
تغییرات هزینه نرم افزار مجمع مورخ 1399/05/05
طبق مجمع مورخ 1398/12/05
تغییر هزینه نرم افزار صندوق براساس مجمع 1398/02/29
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1397/12/11 تغییرات ارزش سهام و تغییر کارمزد متولی
1395/05/16
تغییر ترکیب دارایی های صندوق
تغییر ماده 10/3 امیدنامه براساس مجمع 1397/04/10
تغییرات بندهای 2/2/1، 4/2، 2/3 و 10/3 بر اساس مجمع 1396/12/14