اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/04
کل خالص ارزش دارائی ها 4,046,054,034,472 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,385 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,046,846 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,782 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,004,466

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، مرتضي احمدي*، پانته آ حكيمي گيلاني.

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند