اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 4,673,422,418,756 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,815 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,037,951 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,013,316 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,618,850

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، مرتضي احمدي*، پانته آ حكيمي گيلاني.

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند