هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠,٥ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٣٠٠میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته به تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠.٠٠٠٠٠١ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ١ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ٠.٢ درصد متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و ١٠ درصد از تفاوت روزانه ي سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده ياحساب هاي سرمايه گذاري بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل ٥٠ و حداکثر ٢١٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ٠.٧٥ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام
6 کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود سالانه ١ درصد از ارزش روزانه سهام و ٠.١٥ درصد از ارزش روزانه خالص ساير دارايي هاي صندوق
7 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... تغییر هزینه قابل پرداخت در خصوص "حق پذیرش و عضویت در کانون ها" به شرح "معادل مبلغ تغیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد" مندرج در جدول بند 10-3 امیدنامه
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم به شرح ذیل تغییر یافت. 1. 470/000/000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2. 9,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال 3. 2000 ریال بابت هر صدور و ابطال 4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال از صفر تا 30/000 از 30/000 ریال تا 50/000 بالای 50/000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت