اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/15
کل خالص ارزش دارائی ها 24,243,007,593,479 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,874 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,010,787 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,199 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 24,005,953

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، پانته آ حكيمي گيلاني.، فرشته فلاح اقبالپور

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند