بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 1,649,791,729,092 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,505 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,624 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,101 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,639,129

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي*

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها