بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,027,169,521,839 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,506 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,137 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,612 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,016,069

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي*

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها