اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 4,063,296,677,733 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,433 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,042,105 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,215 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,037,323

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، مرتضي احمدي*، پانته آ حكيمي گيلاني مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند