بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/03
کل خالص ارزش دارائی ها 1,569,861,666,842 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,714 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,030,389 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,013,376 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,554,758

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي*

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها